Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Onze visie:

Het Web heeft een visie op de zorg die we willen leveren.
Die visie hebben wij als volgt omschreven:

 • ‘Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent’
 • ‘We sluiten aan bij wensen en doelen’
 • ‘We gaan uit van (jouw) mogelijkheden’
 • ‘Vrijheid is verantwoordelijkheid’
 • ‘Er staan deskundige begeleiders achter jou’    

Bij ons werk gaan wij uit van zes kernwaarden. Voor deze kernwaarden zetten wij ons in, samen met de cliënt en – als het even kan – met iedereen die voor hem/haar belangrijk is. 

Onze kernwaarden:

 • Eigenheid 
 • Perspectief
 • Talent 
 • Kwaliteit
 • Respect 
 • Harmonie 
 • Samenwerken

Eigenheid
Je mag er zijn: vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en ga je nieuwe dingen leren.

Onze cliënten vragen (soms) om een eigen, individuele benadering, die niet altijd gangbaar is. Dat vraagt om een open benadering vanuit de organisatie en de begeleiding. We durven het aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Dat is niet altijd makkelijk en vraagt lef. Niet alleen van onze cliënten, maar zeker ook van hun netwerk en de begeleiders.

Perspectief
Wat wil ik: we sluiten aan bij jouw wensen en doelen, daar zijn we heel benieuwd naar. Wat ben je van plan? Wat ga je doen met deze ontdekkingen?

Het Web vindt het belangrijk dat onze cliënten toekomstplannen maken. Iets wat je zelf graag wilt, daar ga je voor! Daar steek je energie in en daar ben je met passie mee bezig. Werken aan je toekomst betekent werken aan iets dat je graag wilt bereiken. Daar wil je moeite voor doen. Dat geeft ons ook energie en inspiratie. Het Web is een organisatie waar met plezier en gedrevenheid wordt gewerkt en dat is voelbaar. Dat werkt aanstekelijk, voor onze cliënten en onze begeleiders.

Talent
Waar ben ik goed in: we gaan uit van jouw mogelijkheden. Nieuwe dingen leren en uitproberen in je eigen tempo en met je eigen afspraken.

Het Web vindt dat je talent moet koesteren. Talent moet de tijd krijgen om tot volle bloei te kunnen komen. We leveren maatwerk. We leren onze cliënten kennen en ontdekken de talenten van hen en van onszelf. We maken hierbij graag gebruik van het netwerk van onze cliënten, zo kunnen we samen de ontwikkeling stimuleren en ondersteunen.
Onze cliënten staan centraal, daar doen we het voor. 
We halen kennis en inspiratie uit ons netwerk en werken goed samen om ieders talent te benutten.

Kwaliteit
Om jou te helpen: samen werken we aan jouw doelen. Wij steunen je, helpen je als het even niet lukt. Daar zijn we deskundig in.

Het Web gaat voor kwaliteit. Dat betekent dat we ons opstellen als professionals. We maken plannen, voeren deze uit, evalueren deze en stellen ze zo nodig bij. Deze processen leggen we helder en overzichtelijk vast. Optimale bedrijfsvoering is het fundament onder alle processen.

Respect
Respect voor jezelf en anderen: ken je de uitdrukking 'De maatschappij, dat ben jij'?
Hoe gaan we met elkaar om en hoe kan jij je steentje bijdragen? Jouw mening telt en wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan.

We respecteren onze collega’s, we waarderen hun inbreng en houden rekening met elkaar. We communiceren met elkaar, en kunnen feedback geven en ontvangen met betrekking tot ons professionele handelen.

Samenwerken
Wij willen goede zorg leveren. Op zoveel mogelijke levensgebieden van onze cliënten. Om dit mogelijk te maken werken wij samen met veel andere organisaties. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk, om waar mogelijk met het netwerk van onze bewoners samen te werken, ouders, verkering, vrienden, en anderen. Wie zijn er belangrijk in hun leven.